مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

فرم های ارزیابی

------------------------------------------

  فرم ارزیابی کیفی-مهندسی 

 

راهنمای مناقصه گران جهت شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی

 

راهنمای نحوه ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مناقصه گران سبزوار ویرایشنهم

 

فرم -حراست

Loading

 تماس با ما:

سبزوار ، بلوار دکتر علی شریعتی ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه سبزوار

  مرکز تلفن : 1-44216900-051

روابط عمومی : 44217501-051