نام و نام خانوادگی
علی اکبر عرب عامری
مدیر منطقه سبزوار منطقه : 4217500
پیام گیر :
گویا : ۴۲۱۶۹۰۷
 
 ۰۵۱

 

نظر به اینکه ممکن است متقاضیان احداث جایگاه های عرضه ی سوخت مایع و CNG در سراسر کشور در فرآیند تقاضای خود تا حصول نتیجه نهایی با سوالات و ابهاماتی مواجه شوند، لذا این عزیزان می توانند از طریق میز خدمت و یا فرم مربوطه در صفحه ای تحت عنوان " ارتباط مستقیم با مدیرعامل " مراجعه، مسائل و مشکلات خود را پیگیری نمایند.
خدمات دولت الکترونیک وزارت نفت ایران
خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید

این سامانه جهت تسریع امور ثبت نام دانش آموختگان ممتاز جهت گزینش و استخدام در صنعت نفت می باشد

 
جذب دانش آموختگان ممتاز

این سامانه جهت تسریع امور ثبت نام داوطلبان استفاده از امریه سربازی صنعت نفت می باشد

 
طرح نظام در صنعت نفت

این سامانه جهت رویت آخرین وضعیت نیروهای جدید الاستخدام می باشد

 
رویت وضعیت نیروهای جدید الاستخدام

نرم افزار متخصصان صنعت نفت به منظور ثبت اطلاعات کارگروه های تخصصی ایجاد گردیده است.

 
متخصصان
صنعت نفت

 

این پژوهش در خصوص دلایل انصراف پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی می باشد


 
پروژه بررسی دلایل انصراف

این سامانه جهت مشاهده مشخصات پیمانکاران به منظور رفع نواقص احتمالی می باشد

 
سامانه الکترونیکی نیروهای پیمانکار 

این سامانه جهت رویت اطلاعات رزومه ای ائمه جماعات و ارسال مدارک مورد نیاز آنها می باشد

 
سامانه اطلاعات ائمه جماعات
برای نمایش بهتر از Internet Explorer نسخه 7 به بالا استفاده نمایید

جایگاه بیهق: آدرس: کمربندی سبزوار
جایگاه مهریزی: سبزوار نبش میدان سربداران
جایگاه آفتاب شرق: کیلومتری ۸۵ جاده سبزوار شاهرود
جایگاه بونصر: مشکان کیلومتری ۶۵ جاده سبزوار قوچان
جایگاه ابریشم: ابتدای جاده بردسکن به کاشمر
جایگاه بنی الحسین: جغتای ورودی شهر جغتای

جایگاه سلطان اباد:خوشاب داخل شهر سلطان اباد
جایگاه نقاب: ورودی شهر نقاب ازطرف شهر حکم اباد

لیست جایگاه های دارای کارت آزاد نفتگاز در سطح کشور

 

ردیف نوع خدمت 


1

منشور اخلاقی

2

 مصرف کنندگان عمده
3

مصرف کنندگان جزء
 
4

کارت ورود به انبار

5

 قفل گشایی کارت سوخت  
6

پیام کارت سوخت
 

مجاری عرضه

جایگاه های فرآورده های نفتی فعال

در حوزه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار

***************************************************

 

شهرستان سبزوار

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن

فرآورده های توزیعی

۱

بهار

بلوار دکتر علی شریعتی

۴۴۲۱۷۵۴۵

بنزین،CNG

۲

مهریزی

میدان سربداران

۴۴۴۵۹۸۴۴

بنزین، نفتگاز وCNG

۳

بیهق

کمربندی

۴۴۴۴۷۹۰۶

بنزین، نفتگاز وCNG

۴

رسالت

پایین تر از میدان رسالت

۴۴۴۴۷۱۹۶

بنزین،CNG

۵

قارزی

خیابان طبرسی

۴۴۴۴۳۰۹۰

بنزین،CNG

۶

میان آبادی

خیابان مدرس

۴۴۴۴۴۷۱۱

بنزین

۷

امام علی (ع)

میدان آل احمد

۴۴۲۹۳۶۱۸

بنزین

۸

پارسا

کمربندی

۴۴۲۱۹۹۰۹

بنزین، نفتگاز

۹

ایران زمین

بعد از پلیس راه سبزوار

(از سمت تهران به سبزوار)

۴۴۴۵۹۰۹۸

بنزین، نفتگاز وCNG

۱۰

حاج ملاهادی

۱۵ کیلومتر بعد از سبزوار

به سمت تهران

۴۴۳۳۳۳۱۰

بنزین، نفتگاز وCNG

۱۱

زائر

کمربندی

۰۹۱۵۹۷۲۰۵۹۹

CNG

۱۲

سربداران

جنب ترمینال

۳۸۴۵۶۷۱۰

CNG

۱۳

آزادگان

کمربندی

۰۹۱۵۹۷۲۰۵۹۹

CNG

۱۴

توحید

بلوار کشاورز

۳۸۴۵۶۷۱۱

CNG

۱۵

زعفرانیه

۳۵ کیلومتری سبزوار

(مسیر سبزوار به مشهد

۰۹۱۵۹۷۲۰۵۹۹

CNG

۱۶

پارس زیگورات

۳۵ کیلومتری سبزوار

(مسیر سبزوار به مشهد

۰۹۱۵۱۷۴۰۸۱۵۰

بنزین، نفتگاز

۱۷

خیام

۵۵ کیلومتری سبزوار

(مسیر سبزوار به مشهد

۰۹۳۶۵۷۹۰۶۹۷

بنزین، نفتگاز

۱۸

ششتمد

شهر ششتمد

۰۹۱۵۳۷۱۲۷۳۳

بنزین، نفتگاز

۱۹

تعاونی روداب

شهر روداب

۰۹۱۵۵۷۱۶۷۰۵

بنزین، نفتگاز

 

شهرستان داورزن

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن

فرآورده های توزیعی

۱

آفتاب شرق

ورودی استان خراسان رضوی

۰۹۱۵۱۷۴۰۶۳۶

بنزین، نفتگاز وCNG

۲

امام رضا (ع)

جاده اصلی داورزن به سبزوار

۰۹۱۵۹۷۱۰۵۳۴

بنزین، نفتگاز

۳

شهرداری

۱۰ کیلومتر بعد از داورزن به سبزوار

۰۹۱۵۹۷۱۰۵۳۴

CNG

۴

ثامن

ورودی روستای ریوند ۳۵ کیلومتر مانده به سبزوار

۰۹۱۵۵۷۱۹۱۷۸

بنزین، نفتگاز

۵

صدخرو

مسیر سبزوار به داورزن روستای صدخرو

۴۴۲۳۳۲۳۸

بنزین، نفتگاز

 

شهرستان بردسکن

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن

فرآورده های توزیعی

۱

توس

ورودی شهر انابد

۵۵۴۶۳۱۱۲

بنزین، نفتگاز


۲

تعاونی

بلوار امام رضا(ع)

۵۵۴۲۲۹۶۱

بنزین، نفتگاز وCNG


۳

بنی نجار

بلوار مطهری

۵۵۴۲۶۴۸۷

بنزین،CNG


۴

شهرآباد

سه راهی شهرآباد

۵۵۴۵۳۷۸۱

بنزین، نفتگاز


۵

قدس

بلوار قدس

۰۹۱۵۴۳۸۹۷۲۳

CNG


۶

جاده ابریشم

خروجی بردسکن به سمت کاشمر

۰۹۱۵۱۱۲۶۰۳

بنزین، نفتگاز 

شهرستان جوین

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن

فرآورده های توزیعی

۱

عطاملک

سه راهی حکم آباد

۰۹۱۵۱۷۱۰۴۱۲

بنزین، نفتگاز


۲

نقاب

ورودی به نقاب

۰۹۱۵۵۷۲۰۱۳۸

بنزین، نفتگاز وCNG


۳

سکودار نقاب

خیابان امام (رضا)

۰۹۱۵۵۷۲۰۱۳۸

بنزین


۴

شهرداری

خیابان شهدا به طرف مزار شهدا

۴۵۶۲۲۲۰۰

CNG


۵

شهید زارعی انداده

سه راهی انداده، جاده نقاب به جاجرم

۰۹۱۵۳۷۱۴۳۴۱

بنزین، نفتگاز وCNG

 

شهرستان جغتای

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن

فرآورده های توزیعی


۱

کوروش

جاده نقاب به جارجرم

۰۹۱۵۹۷۱۲۷۴۳

بنزین، نفتگاز

۲

آزادوار

جاده نقاب به جارجرم

۴۵۷۳۳۶۶۹

بنزین، نفتگاز

۳

جغتای

شهرستان جغتای

۰۹۱۵۶۵۶۷۷۴۷

بنزین، نفتگاز وCNG

۴

اتاقک راه چمن

روستای راه چمن

۰۹۱۵۱۷۳۹۴۷۰

بنزین، نفتگاز

۵

شهرداری جغتای

شهرستان جغتای

۴۵۶۲۲۲۰۰

CNG
 

شهرستان خوشاب

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن

فرآورده های توزیعی

۱

سلطان آباد

شهرستان خوشاب

۴۴۶۲۲۳۲۲۱

بنزین، نفتگاز

۲

اتاقک بلغان آباد

جاده سلطان آباد به نیشابور

۰۹۱۵۸۷۲۳۴۵۹

بنزین، نفتگاز

۳

قائم

ورودی شهر مشکان

۰۹۱۵۱۷۴۷۷۹۷

بنزین، نفتگاز

۴

شهرداری سلطان آباد

شهرستان خوشاب

 

۰۹۱۸۹۷۰۷۵۳۲

CNG

5

 

بونصر

 


 

 

بعد از شهر مشکان


 

۰۹۱۵۱۷۴۷۷۹۷

 

بنزین، نفتگاز

 

مشخصات تابلو های ایمنی
Loading

 تماس با ما:

سبزوار ، بلوار دکتر علی شریعتی ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه سبزوار

  مرکز تلفن : 1-44216900-051

روابط عمومی : 44217501-051