فرآورده ها


گاز مایع(LPG)


گاز طبیعی فشرده(CNG)

گاز مایع

گاز طبیعی فشرده


 ردیفنوع فرآورده
واحد
قیمت (به ریال)
1
بنزین موتورلیتر 
10000

 بنزین سوپر
لیتر
12000 

 نفت گاز
 لیتر3000 
4
 نفت کوره
 لیتر 3000

 نفت سفید
 لیتر1500 

گاز مایع 
کیلوگرم 2300

 سوخت هواپیماهای مسافربری
لیتر 
 6000
Loading

 تماس با ما:

سبزوار ، بلوار دکتر علی شریعتی ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه سبزوار

  مرکز تلفن : 1-44216900-051

روابط عمومی : 44217501-051